Đăng tin tuyển dụng

  1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp tại cổng việc làm. Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tài khoản doanh nghiệp.

  2. Ở menu bên trái, chọn việc làm đang tuyển

  3. Chọn Đăng tuyển việc làm mới ở menu bên trái

  4. Điền các thông tin công việc và bấm tiếp tục

  5. Sau khi điền các thông tin công việc, Doanh nghiệp xem lại thông tin

  6. Sau khi lưu xong, việc làm sẽ ở trạng thái chờ duyệt. Cổng việc làm sẽ gửi lại email thông báo trạng thái chờ duyệt và duyệt của việc làm cho doanh nghiệp

Last updated