Đổi mật khẩu tài khoản

  1. Truy cập chức năng đổi mật khẩu Ở bên góc phải trên cùng, click vào Tên để hiển thị các chức năng cơ bản Chọn chức năng Đổi mật khẩu

  2. Đổi mật khẩu Tiến hành đổi mật khẩu

    • Nhập mật khẩu hiện tại

    • Nhập mật khẩu mới

    • Xác nhận mật khẩu

    • Lưu lại

Last updated