Lấy lại mật khẩu tài khoản

  1. Truy cập trang lấy lại mật khẩu

    • Truy cập trang đăng nhập trang quản trị

    • Chọn chức năng Quên mật khẩu?

  2. Yêu cầu đặt lại mật khẩu Nhập Email của bạn cần lấy lại mật khẩu, sau đó chọn Gửi yêu cầu. Hệ thống sẽ gửi email để thiết lập lại mật khẩu.

  3. Kiểm tra Email và thiết lập lại mật khẩu Kiểm tra trong hòm thư, mở Email thiết lập lại mật khẩu được gửi đến email của bạn. Click vào Thiết lập lại mật khẩu để đặt lại mật khẩu của bạn.

  4. Thiết lập lại mật khẩu

    Nhập mật khẩu mớiLưu lại để hoàn tất quá trình Lấy lại mật khẩu tài khoản

Last updated