Đăng ký tài khoản Doanh nghiệp

Trước khi sử dụng các tính năng của Cổng việc làm, các doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản Doanh nghiệp trên cổng. Việc đăng ký bao gồm các bước :

  • Điền form đăng ký doanh nghiệp

  • Chờ quản trị viên xác nhận thông tin và duyệt tài khoản

Chi tiết các bước đăng ký được hướng dẫn dưới đây :

Điền form đăng ký Doanh nghiệp

  • Bước 1 : Truy cập vào trang cổng thông tin việc làm

  • Bước 2 : Di chuyển đến phần việc làm đang tuyển, bấm vào ô “Đăng ký tài khoản Doanh nghiệp”

  • Bước 3 : Điền các thông tin trong form đăng ký tài khoản doanh nghiệp và bấm Đăng ký

  • Bước 4 : Hệ thống sẽ gửi email thông báo đã nhận thông tin đăng ký, tài khoản sẽ được gửi lại sau khi quản trị viên xác nhận và duyệt

Quản trị viên xác nhận thông tin và duyệt tài khoản

  1. Sau khi xác nhận thông tin đăng ký, quản trị viên sẽ bấm duyệt tài khoản của Doanh nghiệp

  2. Doanh nghiệp sẽ nhận được email thông báo tài khoản được duyệt, kèm thông tin tài khoản đăng nhập trên Cổng việc làm

Last updated